KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W PZP

Obowiązek elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych

Od 18.04.2018 Zamawiający musi udostępnić Wykonawcy elektroniczny kanał do przekazywania JEDZ.

Od 18.10.2018 ten obowiązek jest rozszerzony na wszelką komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą dla zamówień w tzw. progu unijnym.

Od 01.2021 obowiązuje pełna komunikacja elektroniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich progach i trybach powyżej 130.000 PLN.

Jak należy rozumieć obowiązek elektronicznej komunikacji?

Wbrew wielu informacjom pochodzącym głównie od komercyjnych podmiotów ale nie tylko, mamy do czynienia z obowiązkową elektroniczną komunikacją a nie z elektronizacją całego procesu zamówień publicznych.

Na czym polega różnica?

Pojęcie elektronizacji zamówień oznacza cały złożony proces od pomysłu na zakup czy inwestycję lub usługę aż do realizacji umowy. Czyli wszystkie fazy obejmujące wewnętrze działania zamawiającego (planowanie, agregacja, szacowanie, podział, opis, komisja, wybór trybu, wszczęcie postępowania, komunikacja z wykonawcą w trakcie postepowania, udzielenie zamówienia, realizacja umowy). Takie przedsięwzięcie jako dalszy cel jest z pewnością słuszne, ale jest potężnym wyzwaniem dla organizacji i wymaga sporo czasu na wdrożenie. Jest też kosztowne.

Nie ma także pewności, że przyjęty model okaże się łatwy i przyjazny – nie da się tego ocenić przez pryzmat prezentacji systemu. Wdrożenie może też czasowo utrudniać pracę działu zamówień. Dodajmy do tego całkiem nowe prawo zamówień w przygotowaniu, które może sprawić, że wdrożony system kompleksowej elektronizacji nie będzie kompatybilny z prawem.

Tymczasem przepisy narzucają nam wyłącznie obowiązkową komunikację elektroniczną miedzy stronami postepowania. I ten aspekt pozostanie niezmienny nawet po nowelizacji Pzp. Obejmuje to przekazywanie przez obie strony np. ofert, dokumentów i oświadczeń Wykonawcy oraz wezwań ze strony Zamawiającego do uzupełnień lub wyjaśnień tych dokumentów.

W tym zakresie wypowiada się także Dyrektywa UE:

Motyw 52 preambuły dyrektywy

…Należy również sprecyzować, że obowiązkowe stosowanie elektronicznych środków komunikacji na mocy niniejszej dyrektywy nie powinno jednak zobowiązywać instytucji zamawiających do elektronicznego przetwarzania ofert, ani wprowadzać obowiązku elektronicznej oceny lub automatycznego przetwarzania. Ponadto zgodnie z niniejszą dyrektywą żaden element procesu zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia nie powinien być objęty obowiązkiem stosowania elektronicznych środków komunikacji; obowiązek ten nie powinien też dotyczyć wewnętrznej komunikacji w obrębie instytucji zamawiającej.

Prace nad platformą e-zamówienia UZP trwają i nie będą zakończone w pierwotnie przewidzianym terminie.

Dlatego wszystkim Zamawiającym i Wykonawcom proponujemy Koło Ratunkowe!

Pracujemy w zamówieniach elektronicznych (aukcje elektroniczne z podpisem kwalifikowanym i licytacje zgodne z Pzp) od roku 2004. Znamy doskonale problemy tego obszaru, problemy z dokumentami elektronicznymi i znamy prawo zamówień publicznych.

Nasz system do komunikacji elektronicznej zapewnia bezpieczne i zgodne z zasadami przekazywanie plików elektronicznych pomiędzy stronami postępowania. Jest wirtualnym sekretariatem, do którego przychodzą i wychodzą elektroniczne dokumenty.

Do czasu pełnego wdrożenia systemu UZP e-zamówienia możesz bezpiecznie korzystać z platformy EPZ. A potem? Albo się przesiądziesz albo zostaniesz u nas!

Dlaczego Koło Ratunkowe?

Pomagamy przetrwać do czasu wdrożenia centralnego systemu UZP. Nie wiążemy naszego klienta długotrwałą i kosztowną umową. Umowa jest zawarta online.

OFERUJEMY

1. System do komunikacji elektronicznej w postępowaniu Pzp

2. System do komunikacji elektronicznej w postępowaniu poza ustawą Pzp

3. Wsparcie w opracowaniu zapisów SWZ

Zarejestruj się bezpłatnie i pytaj o promocje!

Logowanie

Masz już konto? Zaloguj się.

Rejestracja

Zarejestruj się w systemie bezpłatnie.

Promocja

Szybko skorzystaj z tej oferty!

Zarejestruj się w systemie w okresie promocji!

Wszelkie informacje o systemie EPZ dostępne są w zakładkach na stronie logowania i rejestracji oraz pomocy po zalogowaniu. Niesłychana i doceniana prostota systemu jest jego atutem!

Wykonawca – otrzyma miejsce do składania ofert i wszelkich dokumentów w sposób prosty i bezpieczny.

Zamawiający uzyska między innymi możliwość:

 • zarządzania kontami użytkowników, z podziałem na konto administratora, pracownika
 • szybkiego i prostego zakładanie postępowania z uwidocznienieniem w bazie postępowań dostępnych dla wszystkich użytkowników – wykonawców
 • zamieszczenia na własnej stronie BIP lub innej stronie postępowania, dedykowanego linku prowadzącego do własnych postępowań na platformie EPZ
 • zarządzania terminami składania ofert do postępowania
 • zarządzania pytaniami do SWZ zadawanymi przez wykonawców
 • pobierania plików ofert i innych dokumentów złożonych przez wykonawców z podziałem na pliki z i bez tajemnicy przedsiębiorstwa
 • generowanie specjalnych poświadczeń – dowodów złożenia pliku w postępowaniu
 • indywidualnego wzywania wykonawców do składania wyjaśnień i uzupełnień oraz odbierania wyjaśnień od wykonawców
 • odbierania powiadomień przez pocztę e-mail o istotnych wydarzeniach w systemie EPZ
 • dostęp do systemu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu przez większość popularnych przeglądarek

Więcej informacji o systemie EPZ w sekcji FAQ oraz w filmach instruktażowych dostępnych po bezpłatnej rejestracji w systemie.

ZALETĄ NASZEGO SYSTEMU JEST JEGO INTUICYJNOŚĆ, PROSTOTA I NISKA CENA

EPZ ogranicza się do funkcji wymaganych przez ustawę PZP, bez dodatkowych, często kosztownych i rozbudowanych funkcji całkowitego procesu zakupowego występującego najczęściej w korporacjach.

Nie płać za to, co nie jest Ci potrzebne!

DLACZEGO WARTO SZYBKO SKORZYSTAĆ Z TEJ PROMOCJI?

 • prowadzisz małe postępowania poniżej progu stosowania ustawy Pzp całkowicie elektronicznie
 • korzystasz z miniPortalu? Stosuj nasze narzędzie jako zapasowe
 • pracujesz samodzielnie w dziale? Super! Nasz system jest prosty i nie wymaga współpracy wielu osób

CENNIK PROMOCYJNY

OPŁATA JEDNORAZOWA
ZA KORZYSTANIE Z EPZ DO KOŃCA ROKU 2021

PROFIL WYKONAWCY

Bezpłatny
PLN 0netto
Na zawsze
 • Wpis do bazy
 • Składanie ofert i dokumentów w module komunikacji elektronicznej
 • Dostęp do wszystkich postępowań w EPZ
PROMOCJA!

PROFIL KUPUJĄCEGO

Płatny jednorazowo (rok 2021)
PLN 4999netto
Cena bez promocji 5999 PLN netto
 • Wpis do bazy
 • Moduł komunikacji - postępowania PZP i poza PZP
 • Bez ograniczeń liczby postępowań