KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W PZP

Obowiązek elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych

Od 18.04.2018 Zamawiający musi udostępnić Wykonawcy elektroniczny kanał do przekazywania JEDZ. Wbrew opinii UZP nie może być to poczta e-mail. Wynika z to z analizy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z art. 10g ustawy Pzp.

Od 18.10.2018 ten obowiązek jest rozszerzony na wszelką komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą dla zamówień w tzw. progu unijnym.

Jak należy rozumieć obowiązek elektronicznej komunikacji?

Wbrew wielu informacjom pochodzącym głównie od komercyjnych podmiotów ale nie tylko, mamy do czynienia z obowiązkową elektroniczną komunikacją a nie z elektronizacją zamówień publicznych.

Na czym polega różnica?

Pojęcie elektronizacji zamówień oznacza cały złożony proces od pomysłu na zakup czy inwestycję lub usługę aż do realizacji umowy. Czyli wszystkie fazy obejmujące wewnętrze działania zamawiającego (planowanie, agregacja, szacowanie, podział, opis, komisja, wybór trybu, wszczęcie postępowania, komunikacja z wykonawcą w trakcie postepowania, udzielenie zamówienia, realizacja umowy). Takie przedsięwzięcie jako dalszy cel jest z pewnością słuszne, ale jest potężnym wyzwaniem dla organizacji i wymaga sporo czasu na wdrożenie. Jest też kosztowne.

Nie ma także pewności, że przyjęty model okaże się łatwy i przyjazny – nie da się tego ocenić przez pryzmat prezentacji systemu. Wdrożenie może też czasowo utrudniać pracę działu zamówień. Dodajmy do tego całkiem nowe prawo zamówień w przygotowaniu…które może sprawić, że wdrożony system kompleksowej elektronizacji nie będzie kompatybilny z prawem.

Tymczasem przepisy narzucają nam wyłącznie obowiązkową komunikację elektroniczną miedzy stronami postepowania. I ten aspekt pozostanie niezmienny nawet po nowelizacji Pzp. Obejmuje to przekazywanie przez obie strony np. ofert, dokumentów i oświadczeń Wykonawcy oraz wezwań ze strony Zamawiającego do uzupełnień lub wyjaśnień tych dokumentów.

W tym zakresie wypowiada się także Dyrektywa UE:

Motyw 52 preambuły dyrektywy

…Należy również sprecyzować, że obowiązkowe stosowanie elektronicznych środków komunikacji na mocy niniejszej dyrektywy nie powinno jednak zobowiązywać instytucji zamawiających do elektronicznego przetwarzania ofert, ani wprowadzać obowiązku elektronicznej oceny lub automatycznego przetwarzania. Ponadto zgodnie z niniejszą dyrektywą żaden element procesu zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia nie powinien być objęty obowiązkiem stosowania elektronicznych środków komunikacji; obowiązek ten nie powinien też dotyczyć wewnętrznej komunikacji w obrębie instytucji zamawiającej.

Prace nad platformą e-zamówienia UZP trwają i nie będą zakończone w pierwotnie przewidzianym terminie.

Dlatego wszystkim Zamawiającym i Wykonawcom proponujemy Koło Ratunkowe!

Pracujemy w zamówieniach elektronicznych (aukcje elektroniczne z podpisem kwalifikowanym i licytacje zgodne z Pzp) od roku 2004. Znamy doskonale problemy tego obszaru, problemy z dokumentami elektronicznymi i znamy prawo zamówień publicznych.

Nasz system do komunikacji elektronicznej zapewnia bezpieczne i zgodne z zasadami przekazywanie plików elektronicznych pomiędzy stronami postępowania. Jest wirtualnym sekretariatem, do którego przychodzą i wychodzą elektroniczne dokumenty.

Do czasu wdrożenia platformy e-Zamówienia UZP, nasza komunikacja elektroniczna obejmuje ofertę, JEDZ i wszystkie pliki, które strony będą sobie przekazywać, w tym wezwania do wyjaśnień i uzupełnień.

Dlaczego Koło Ratunkowe?

Pomagamy, za niewielką opłatą, przetrwać do czasu wdrożenia centralnego systemu UZP. Nie wiążemy naszego klienta długotrwałą i kosztowną umową. Umowa jest zawarta online.

OFERUJEMY

1. System do komunikacji elektronicznej w postępowaniu Pzp

2. Generator JEDZ – wypełnij online i zapisz jako PDF

3. System do zakupów podprogowych (do 30.000 euro), zapytań o oferty Rfx, konkursów ofert

Zarejestruj się bezpłatnie w okresie promocji!

Logowanie

Masz już konto? Zaloguj się.

Rejestracja

Zarejestruj się w systemie bezpłatnie.

Promocja

Szybko skorzystaj z tej oferty!

Zarejestruj się w systemie w okresie promocji!

Wszelkie informacje o systemie EPZ dostępne są w zakładkach na stronie logowania i rejestracji oraz pomocy po zalogowaniu. Prostota systemu jest jego atutem!

Zamawiający – uzyska możliwość tworzenia komunikacji elektronicznej do postępowania

Wykonawca – otrzyma miejsce do składania ofert i wszelkich dokumentów w sposób prosty i bezpieczny.